<p>Katrin Branke är lärare på SFI i Ljusdal, hon kämpar för att få in mer entreprenörskap i undervisningen och tycker det är viktigt att visa eleverna vad som finns utanför skolbänken.</p>

I Ljusdal på SFI försöker de få till mycket studiebesök med eleverna, ett lyckat samarbete har varit med Ljusdals tidning. Eleverna skriver krönikor eller faktatexter som de får feedback på av personalen som jobbar på Ljusdals tidning. Det är ett samarbete de haft ett tag nu och det är ett bra sätt för eleverna att få en inblick i arbetslivet.

Det blir mer givande att få feedback från en som jobbar professionellt och uppgiften blir mer seriös och mer kopplad till verkligheten.  

Eleverna har även fått träffa chefs redaktören på tidningen och ställt frågor till honom, det blir ett väldigt bra utbyte. Katrin tycker det är viktigt för eleverna att få se arbetslivet som kommer efter utbildningen och att bli inspirerade till att slutföra sin utbildning.