Ljusa idéer – om svenska snillen och deras innovationer

  • Externt material
  • Tema: Samverkan skola och näringsliv
  • Årskurs: Gymnasium
  • Avsändare: Företagskällan
Gå till material

Vilken betydelse har uppfinnare för samhällets utveckling? Och stämmer myten om uppfinnaren som en egensinnig och inbunden särling? I ljusa idéer träffar vi Baltzar von Platen, Gustaf Dalén, Sven Wingquist, Jonas Wenström, Carl Edvard Johansson och Carl Munters – sex uppfinnare som kämpade mot både inre och yttre svårigheter och tävlade om att komma först i en tid där grunden till Sveriges välstånd och storindustri lades.

Centralt innehåll

  • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning, ökat välstånd, mänskliga rättigheter och jämställdhet, (Historia 1a1
  • Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser i ett kronologiskt perspektiv som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning. (Historia 1a2)
  • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. (Företagsekonomi 2)
  • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik.
  • Entreprenörskap och entreprenörskapets villkor med utgångspunkt i innovativa och kreativa processer. (Teknik 1)
Dela: