Lektionsupplägg till EU i klassrummet

  • Digitalt material
  • Tema: Det samhällsekonomiska kretsloppet
  • Årskurs: Gymnasium
  • Avsändare: Ekonomifakta

Målsättningen med lektionen är att eleverna ska få inspiration för att ytterligare öka kunskapen och intresset för EU. För att uppnå detta ger vi ett exempel på en ingång för att väcka intresset för hur EU fungerar. 

När vi ställde frågan “vilken/vilka politiska frågor du anser vara viktigast just nu” så ligger Miljö och Klimat på en klar förstaplats för unga (i åldern 16-25), EU kommer först på plats 16. I detta lektionsupplägg gör vi ett försök att binda ihop de två frågorna konkret.

Du får tillgång till materialet genom att logga in på eduna.se och sedan beställa materialet, du får då en länk till din epost där du kan ladda ner det.

Dela: