Lättläst om samhällsekonomi

  • Tryckt material
  • Årskurs: Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Lättläst om samhällsekonomi är ett material om välfärd, företag, offentlig sektor och globalisering på lite enklare svenska. Det passar för såväl svenska som andraspråkselever som sfi-elever och/eller den som vill ha en övergripande introduktion. 

Produkten går igenom:

  • Så skapas välfärd
  • Vad kostar välfärd
  • Vad ökad globalisering innebär
  • Vad händer om exempelvis arbetslösheten ökar eller om nyföretagandet ökar?
Dela: