Lättläst om arbetsmarknaden

  • Digitalt material
  • Årskurs: Årskurs 7-9, Gymnasium, SFI
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Lättläst om arbetsmarknaden är ett material om lön, sysselsättning och arbetskraft på lite enklare svenska. Det passar för såväl svenska som andraspråkselever och sfi-elever, eller den som vill ha en övergripande introduktion. 

Produkten går igenom:

  • Sveriges arbetsmarknad
  • Att mäta arbetslöshet och sysselsättning
  • Lön
  • Förändringar på arbetsmarknaden
  • Arbetsmarknaden i världen
  • Jobb och välstånd
Dela: