Lärarhandledning - Yrkesalfabetet

  • Tryckt material
  • Tema: Samverkan skola och näringsliv
  • Årskurs: Årskurs 1-3
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Välkommen att beställa lärarhandledningen till Yrkesalfabetet!

Eleverna får på ett lekfullt sätt bekanta sig med olika yrken och genom det vidga synen på sig själva och omvärlden. Att det är djur i stället för personer som har illustrerats bjuder till exempel in till ett normkritiskt perspektiv. För vem bestämmer egentligen vem som ska jobba med vad? Genom det här materialet vill vi visa på möjligheter till studier och yrkesliv i framtiden, och samtidigt bryta och utmana stereotypa val.

Yrkesalfabetet utgår från Stina Wirséns fantastiska illustrationer av några av alla de tusentals yrken som finns. I lärarhandledningen finns dessutom fler yrken exemplifierade under varje bokstav – och ni kommer garanterat på ännu fler när ni väl börjar arbeta med detta i klassrummet (kanske till och med yrken som ännu inte finns!). 

Själva Yrkesalfabetet kommer som 29 olika yrkesbilder i A3-format att sätta upp i klassrummet, och du beställer lärarhandledning och kopieringsunderlag separat. Kopieringsunderlaget laddas ned som en pdf, medan lärarhandledningen kan beställas i både tryckt och digitalt format.
 
Notera att allt material, inklusive frakt, är helt gratis.
 
Maxantalet är 4 lärarhandledningar till Yrkesalfabet per konto/beställare.
Dela: