Tobias Björk, ekonomilärare på Alléskolan i Hallsberg blev under Örebro Läns regionala UF-mässa utsedd till Årets bästa UF-lärare. Ett pris som går till den lärare som har utmärkt sig extra under läsåret i sin undervisning. Exempelvis via lärarens förmåga

Tobias Björk, ekonomilärare på Alléskolan i Hallsberg blev under Örebro Läns regionala UF-mässa utsedd till Årets bästa UF-lärare. Ett pris som går till den lärare som har utmärkt sig extra under läsåret i sin undervisning. Exempelvis via lärarens förmåga att inspirera elever och övriga lärare på skolan samt hur engagemanget har ökat kontakten mellan skola och näringsliv.

Tobias Björk tar i sin lärarroll sikte på en långsiktig resa, från det att eleverna börjar i årskurs ett på gymnasiet tills dess att de driver sina UF-företag i årskurs tre. Den långsiktiga resan tar sin start i de teoretiska delarna i årskurs ett. Detta för att eleverna ska vara bekanta med de ekonomiska begreppen som avspeglar företagandet. Resan fortsätter i årskurs två, där eleverna får arbeta med ett fiktivt företag. Via denna process får de bland annat ta fram en affärsplan, jobba med budgetering och kalkylering och olika marknadsbundna aktiviteter, för att avslutningsvis få chansen att pitcha sina företagsidéer. Detta skapar sedan en god grund och minskar steget till att driva UF-företag.

- Det långsiktiga tillvägagångssättet har bidragit till att mina elever idag är mer förberedda för UF-året, de väcker tidigt ett intresse och ser nyttan av företagande. Det är en resa som är fantastisk att följa, att få chans att se hur de utvecklas.

Tillsammans med sina kollegor har Tobias Björk även utvecklat arbetet med UF på Alléskolan. Bland annat har de tillsammans arrangerat en egen mässa för skolans UF-elever i kommunens handelscenter där eleverna fått möjlighet att utveckla sin förmåga att marknadsföra och sälja in sina produkter till utomstående människor. Vid denna mässa bjuds även representanter från externa företag in som delar ut priser i olika kategorier. Mässan blir ett bra träningstillfälle inför den regionala UF-mässan som arrangeras i länet och eleverna är därmed bättre rustade för den stora utmaningen som då och även i framtiden väntar dem.