Klas förklarar coronakrisen

  • Filmmaterial
  • Tema: Det samhällsekonomiska kretsloppet
  • Årskurs: Gymnasium
  • Avsändare: Ekonomifakta

Våren 2020 slog coronaviruset till. Hur påverkar detta ekonomin och arbetsmarknaden? Klas Eklund förklarar varför effekterna är så allvarliga.

Dela: