Kemins dag - Nytt experiment varje år

  • Årskurs: Årskurs 4-6, Årskurs 7-9, Gymnasium
  • Avsändare: Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

Alltid gratis och fraktfritt!

Kemins Dag - Nytt experiment varje år som lärare kan beställa utan kostnad.

Den 16-17 oktober 2020 var 110 000 barn med och genomförde Sveriges största kemiexperiment med material som deras lärare beställt från IKEM.

Temat var växthälsa eftersom FN utsett 2020 till Internationella året för växthälsa. Kemins Dag-experimenten handlade om två viktiga näringsämnen kväve och fosfor.

Anmälningssidan till nästa års Kemins Dag öppnar i slutet på maj 2021.

Dela: