Josef Sachs – mannen bakom NK

  • Externt material
  • Årskurs: Gymnasium
  • Avsändare: Företagskällan
Gå till material

Josef Sachs, född 1872, hade detaljhandeln pulserande i blodet så till den grad att han valde bort juridiken, när han tagit examen vid Stockholms realläroverk 1890. Morfars far Benjamin Leja öppnade 1826 en basar vid Gustaf Adolfs torg. Morfar Joseph Leja öppnade 1852 på Regeringsgatan och denna butik tog först fadern Simon över och sedan sonen, den unge Josef, 1892.

En lektion om detaljhandeln, entreprenörskap och ledarskap i Sveriges första riktiga varuhus.

Centralt innehåll:

  • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap (Samhällskunskap 1a1)
  • Någon global förändringsprocess under 1800- och 1900talen. Dess konkreta förlopp samt konsekvenser för samhällen, grupper och individer på regional eller lokal nivå. (Historia 3)
  • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.
  • Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse. (Företagsekonomi 1)
  • Internationell marknadsföring
  • Marknadsföring av varor och tjänster. I samband med det behandlas den betydelse som varaktiga relationer med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter har för ett företags affärsutveckling. (Marknadsföring)
Dela: