Jobba hemifrån – nu och för alltid? En lektion om arbetsmiljö i svenska, historia och samhällskunskap

  • Digitalt material
  • Årskurs: Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Under rådande coronapandemi arbetar 25% av de yrkesverksamma i Sverige hemifrån. Kanske har eleverna helt eller delvis också gjort det?  
Genom denna lektion får eleverna en introduktion till den utveckling som möjliggjort att många idag kan arbeta hemifrån. Vidare får de ta del av forskning kring hur hemarbetet påverkar oss samt en diskussion om ämnet mellan personer som representerar olika branscher. 

Syfte  
Genom lektionen får eleverna ta del av flera olika infallsvinklar av att jobba hemifrån och även ta del av en diskussion om vad som kan vara det optimala. Även om eleverna ännu inte bestämt sig för vad de kommer att arbeta med i framtiden, så kommer de ha nytta av att fundera på vilket arbetssätt som passar dem bäst – oavsett vad de väljer att arbeta med i framtiden. Eleverna får även tillgodogöra sig vad som historiskt har gjorts för att så många i dag har möjligheten att utföra sitt arbete hemifrån.   

Planering och material  
Lektionen beräknas ta cirka en och en halv timme att genomföra. Eleverna får titta en halvtimmes program som handlar om att arbeta på och sedan med hjälp av Framtidskartorna reflektera över hur deras egen framtida arbetssituation kommer att se ut. 

Koppling till gymnasieskolans läroplan och kursplaner  
Lektionen knyter an till denna del i gymnasieskolans läroplan: 
- I ett allt mer digitaliserat samhälle ska skolan också bidra till att utveckla elevernas digitala kompetens. Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse av hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling.

Lektionen går även att koppla till ämnena: samhällskunskap, historia och svenska. 

Dela: