Instuderingsuppgifter till Klas förklarar inflation och deflation

  • Årskurs: Gymnasium
  • Avsändare: Ekonomifakta

Alltid gratis och fraktfritt!

Digitalt dokument

Instuderingsuppgifter till filmen Klas förklarar inflation och deflation!

Just nu ser vi en hög inflation runt om i världen, inte minst i Sverige. Kanske undrar dina elever vad hyperinflation är och vad styrränta egentligen betyder? Efter att eleverna sett filmen Klas förklarar inflation och deflation får de i det här diskussionunderlaget arbeta med frågor kring olika begrepp som förekommit i filmen. Diskussionsunderlaget går också att använda som ett fristående underlag för att diskutera begreppens inverkan på samhällsekonomin just nu.

Planering
Skolmaterialet kan kopplas till ämnet Samhällskunskap.

Dela: