Inflation och deflation – vad betyder begreppen?

  • Digitalt material
  • Tema: Det samhällsekonomiska kretsloppet
  • Årskurs: Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Vad händer med den lokala och globala ekonomin till följd av coronapandemin? Vi vet inte säkert, och det har börjat talas om inflation och deflation till följd av den. Men vad innebär begreppen?
Aktualisera begreppen för dina elever genom att titta på en film om temat samt arbeta med relaterade diskussionsfrågor.

Syfte
Eleverna får under lektionen en förståelse för begreppen inflation och deflation samt vilken inverkan de kan ha på samhällsekonomin. Vidare får eleverna sätta sig in i dagens ekonomiska situation och en möjlighet att diskutera den med sina klasskamrater.

Planering och material
Lektionen beräknas ta cirka en timme att genomföra. Allt material som behövs för att genomföra lektionen finns i upplägget.

Dela: