<p>Ovanåkers kommun har de senaste åren inte haft prao, men tidigare år användes ”iPraktiken elev” som stöd. Elevmaterialet användes under praktikperioden och till redovisningar som eleverna utförde efter

Att få externt material till skolan är nyttigt, det ger lärarna nya perspektiv och mer verklighetstänk. Det är lätt i skolan att hamna i samma spår och inte hänga med i hur samhället och verkligheten förändras. Tips och inspiration till vad man kan göra när eleven första gången kommer dit är uppskattat från båda parter. Det ger ett mindre glapp mellan eleven och handledaren och det får båda att prata samma språk och förstå varandra på en annan nivå.
 
Ett exempel på hur iPraktiken företag kan användas är rundvandring första dagen och kanske få en namnskylt på bröstet. Det kan vara en liten grej för företaget men en stor grej för en elev med den första kontakten in i arbetslivet.

- Materialet kommer med stor säkerhet att användas nu när prao blir obligatorisk och arbetet kring att återinföra detta i Ovanåker skall börja - säger Anders, studie- och yrkesvägledare på Celsiusskolan i Ovanåker.