iPraktiken skola - Praoblankett

  • Digitalt material
  • Årskurs: Årskurs 7-9, Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Denna blankett är avsedd att fyllas i av skola, elev och företag, när det är klart var eleven ska ha sin prao. Här fyller man bl.a. i antal arbetstimmar, vem som är handledare, kontaktuppgifter m.m. 

Dela: