iPraktiken skola - Övning: Mina intressen

  • Digitalt material
  • Årskurs: Årskurs 7-9, Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Här kan eleven fylla i sina intressen tillsammans med en kamrat, för att få idéer till olika prao-platser som kan passa utifrån ens intressen. 

Dela: