iPraktiken skola - Egenskapsprövning

  • Digitalt material
  • Årskurs: Årskurs 7-9, Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Här kan man testa olika egenskaper hos elev och handledare för att förstå vad som är viktigt att tänka på när man är på en arbetsplats. 

Dela: