iPraktiken företag - Uppgift: Marknadsföring

  • Digitalt material
  • Tema: Samverkan skola och näringsliv
  • Årskurs: Årskurs 7-9, Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv
Marknadsföring handlar om att göra kunderna medvetna om företaget och dess produkter eller tjänster, så att de blir intresserade av att köpa dem. Här få du hjälp med vad man ska tänka på när man marknadsför sin produkt eller tjänst.
Dela: