iPraktiken företag - Internt utvärderingsformulär

  • Digitalt material
  • Tema: Samverkan skola och näringsliv
  • Årskurs: Årskurs 7-9, Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv
Utvärderingsformulär för företaget, som görs efter avslutad prao, för att utvärdera vad som var bra/mindre bra.
Dela: