iPraktiken företag - Formulär för återkoppling till skolan

  • Digitalt material
  • Tema: Samverkan skola och näringsliv
  • Årskurs: Årskurs 7-9, Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv
Formulär där företaget kan beskriva vad eleven fått göra under sin prao hos företaget.
Dela: