iPraktiken företag - Exempel på välkomstbrev

  • Digitalt material
  • Tema: Samverkan skola och näringsliv
  • Årskurs: Årskurs 7-9, Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv
Här ges exempel på hur ett välkomstbrev till den nya praktikanten kan se ut. För inspiration och idéer vad som kan vara bra att tänka på innan första dagen på praktiken.
Dela: