iPraktiken företag - Exempel på internt mejl

  • Digitalt material
  • Tema: Samverkan skola och näringsliv
  • Årskurs: Årskurs 7-9, Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv
Här ges exempel på hur ni kan informera era medarbetare om den nya praktikanten, vem som är ansvarig handledare och vilka datum det gäller.
Dela: