iPraktiken företag - Elevutvärdering

  • Digitalt material
  • Tema: Samverkan skola och näringsliv
  • Årskurs: Årskurs 7-9, Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv
Här ges exempel på hur en utvärdering för praktikanten kan se ut när praktiken är färdig ute hos företaget.
Dela: