iPraktiken elev - Uppgift: undersök ditt nätverk

  • Digitalt material
  • Tema: Samverkan skola och näringsliv
  • Årskurs: Årskurs 7-9, Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv
Vem som helst i din närhet kan vara den som jobbar på just det företag där du skulle vilja göra din prao eller praktik. Fyll i den här mallen för att få en bild av vilka du kan kontakta.
Dela: