iPraktiken elev - Mall för utvärdering av kundmöte

  • Digitalt material
  • Tema: Samverkan skola och näringsliv
  • Årskurs: Årskurs 7-9, Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv
Mall för eleven att utvärdera hur ett kundmöte kändes, före och efter besöket.
Dela: