Syftet med materialet är att ge elever en introduktion till marknadsekonomi. Detta sker genom att utgå från något så vardagligt som frukostbordet. Påläggen, drycken och brödet har inte kommit dit av sig självt. Hur går det till?

Maria Almeborn berättar att hon utvecklat en egen variant med tvist:

- Eleverna får arbeta med en tankekarta och välja två produkter från frukostbordet. Sedan sätts de samman i grupper som diskuterar utifrån olika frågeställningar.

Därefter delas de in i seminariegrupper med en avslutande examination.

- Poängen är att få förståelse för hur mycket som krävs för en ostmacka, säger Maria Almeborn.

Eleverna som först varit skeptiska till seminarieformen, som de har liten erfarenhet av, har sedan tyckt om arbetssättet.

Maria Almeborns erfarenhet är att det fungerar att arbeta med Det magiska frukostbordet oberoende av kurs.

Hon har använt materialet ”fullt ut” en gång och tidigare valt att använda till exempel filmer. Och det är en fördel med allt material hon tittat på och använt från Svenskt Näringsliv.

- Du kan plocka av det beroende av grupp elever, säger hon.

Ett annat material hon har erfarenhet av är Glasskiosken, som hon använt i samarbete med matten på skolan. Procent, räntor och prissättning har kunnat tydliggöras i företagsekonomin.

Maria Almeborn använder och har använt många av Svenskt Näringslivs skolmaterial.

Vilka tips kan du dela med dig av de till lärare som vill använda Svenskt Näringslivs material?
- Var noggrann med att tala med eleverna om de olika delarna; pris, marknadsekonomi, konsumentmakt till exempel. Ge dem flera uppgifter så att de kan fördjupa sig lite mer, svarar hon.
- Öppna ögonen, ge dem tankeväckare.

Maria Almeborn vill gärna ge sin undervisning ytterligare mer koppling till företagande och näringsliv genom att bjuda in aktörer utanför skolan.