Hur påverkar coronakrisen jobb och företag? En lektion i matematik och samhällsekonomi

  • Digitalt material
  • Tema: Det samhällsekonomiska kretsloppet
  • Årskurs: Årskurs 7-9, SFI
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Välstånd är när ett land har bra ekonomi och när människorna som bor där har det bra. Ju fler som jobbar i Sverige, desto bättre ekonomi för landet. Det är också bra för individen själv att ha jobb – bland annat för självkänslan ihop med känslan av att bidra till samhället. Företagare bidrar genom att de skapar jobb som gör att fler betalar skatt. Fler företagare och fler som arbetar gör att Sverige kan bli ett ännu bättre land att leva i. Vad är det som händer just nu som gör att utvecklingen går åt det andra hållet? Hur kan ett virus göra så att många företag går i konkurs och många människor blir arbetslösa?

Material Lättläst om samhällsekonomi och webbplatsen Välfärdsskaparna.se 

Syftet med den här lektionen är att eleverna ska få en djupare förståelse för det samhällsekonomiska kretsloppet, samt få en förståelse för hur coronakrisen har skapat en lågkonjunktur i Sverige.

Arbetsområdet bygger på en lektion med kopplingar till kursplanerna för årskurs 7–9 i matematik och samhällskunskap.

Dela: