Handlaren i huvudrollen

  • Externt material
  • Årskurs: Gymnasium
  • Avsändare: Företagskällan
Gå till material

ICAs koncept med handlaren ICA-Stig räknas som ett av världens mest framgångsrika – följ med och läs historien om hur handlaren blev huvudperson i ICAs marknadsföring.

En övning i hur handlaren blev huvudperson i ICA:s marknadsföring

Centralt innehåll:

  • Teorier och tendenser inom området marknadsföring.
  • Marknadsstrategier och marknadsplanens innehåll och funktion.
  • Marknadsföring av varor och tjänster. I samband med det behandlas den betydelse som varaktiga relationer med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter har för ett företags affärsutveckling.
  • Internationell marknadsföring (Marknadsföring)
  • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.
  • Grundläggande metoder i marknadsföring. I samband med det behandla företagens etiska ansvar samt lagar och andra bestämmelser som styr företagens marknadsföring.
  • Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse (Företagsekonomi 1)
Dela: