Gustav Dalén – Den optimistiska uppfinnaren

  • Externt material
  • Årskurs: Gymnasium
  • Avsändare: Företagskällan
Gå till material

Uppfinnarens omtanke om hustrun och pigan sägs ligga bakom tillkomsten av en av världens mest berömda spisar.

En lektion i teknisk innovation och företagande i Sverige under snilleblixtarnas tid.

Centralt innehåll:

  • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. (Historia 1a1)
  • Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser i ett kronologiskt perspektiv som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster. (Historia 1a2)
  • Företagens roll och villkor samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling (Företagsekonomi 2)
  • Entreprenörskap och entreprenörskapens villkor med utgångspunkt i innovativa och kreativa processer. (Teknik 1)
  • Teknikens och teknikerns roll med fokus på framtidens teknik och ett hållbart samhälle, till exempel med utgångspunkt i energieffektivisering. (Teknik 1)
Dela: