Grönt stål - en lektion om klimatvänlig teknik och innovation

  • Årskurs: Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Alltid gratis och fraktfritt!

Digitalt dokument

Under de senaste 100 åren har välståndet i världen ökat drastiskt, liksom vår konsumtion. Vi har också blivit väldigt många fler människor på jorden. I takt med det har vi utvunnit mer råvaror ur naturen och producerat fler varor och tjänster. Hur påverkar det här vår miljö?

Syfte

Syftet med lektionen är att eleverna ska fundera på hur Sverige med hjälp av ny teknik kan ta en bredare roll för att möta klimatutmaningen på global nivå.

Planering

Lektionen beräknas ta 60 minuter att genomföra och kan kopplas till ämnena: teknik, Samhällskunskap och miljö- och energikunskap. Allt material som behövs för att utföra uppgifterna finns i lektionsupplägget. 

Dela: