Globalisering – vad är det? En lektion i samhällskunskap och företagsekonomi

  • Årskurs: Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Alltid gratis och fraktfritt!

Digitalt dokument

Coronakrisen har skakat om Sverige i grunden, men den akuta krisen är nu över. Trots krisläge och att världen på många ställen nästintill helt stängde ner, har vi haft mat på butikshyllorna och fortsatt tillgång till andra varor och tjänster. Detta bland annat för att många företag snabbt ställde om till de förändrade förutsättningarna och hittade nya vägar och lösningar. 

Syfte 
Syftet med lektionen är att eleverna ska få reflektera över begreppet globalisering och förstå hur svenska företag inbegrips i det. 

Planering 
Lektionen gör anspråk på en timme. Uppgifterna utförs med hjälp av Vår ekonomi - i korthet, en kort film där bland annat Sveriges Utrikeshandelsminister inervjuas och en artikel i Dagens Industri. Länkar till allt material finns i lektionsupplägget. 

Dela: