Globalisering – vad är det? En lektion i samhällskunskap och företagsekonomi

  • Digitalt material
  • Tema: Det samhällsekonomiska kretsloppet
  • Årskurs: Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Coronakrisen har skakat om Sverige i grunden, och krisen är ännu inte över. Trots krisläge och att världen på många ställen varit nästintill helt stängd, har vi mat på butikshyllorna och fortsatt tillgång till andra varor och tjänster. Detta bland annat för att många företag snabbt har ställt om till de förändrade förutsättningarna och hittat nya vägar och lösningar. 

Syfte 
Syftet med lektionen är att eleverna ska få reflektera över begreppet globalisering och förstå hur svenska företag inbegrips i det. 

Planering 
Lektionen gör anspråk på en timme. Uppgifterna utförs med hjälp av Vår ekonomi - i korthet, en kort film där bland annat Sveriges Utrikeshandelsminister inervjuas och en artikel i Dagens Industri. Länkar till allt material finns i lektionsupplägget. 

Dela: