Glasskiosken

  • Digitalt material
  • Årskurs: Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Syftet med Glasskiosken är att genom ett kreativt tillvägagångssätt ge eleven en inblick i företagares villkor och lära sig grundläggande kunskaper om hur företagande fungerar. Eleven får också chansen att skapa sig en uppfattning om centrala marknadsekonomiska begrepp såsom utbud och efterfrågan. Detta görs genom att eleven simulerat äger en glasskiosk och sköter försäljningen under en sommar.

I spelet får eleven ta beslut kring:

  • Inkomster och utgifter
  • Inköp
  • Prissättning
  • Marknadsföring
  • Grundläggande redovisning för att kunna räkna ut en vinst
Dela: