Glasskiosken - lärarhandledning

  • Tryckt material
  • Årskurs: Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Syftet med Glasskiosken är att på ett leksamt sätt ge eleven en inblick i företagares villkor och lära sig grundläggande kunskaper om hur företagande fungerar. Detta görs genom att eleven simulerat äger en glasskiosk och sköter försäljningen under en sommar. I spelet får eleven ta beslut kring inköp, prissättning, marknadsföring samt sköta den grundläggande redovisningen för att kunna räkna ut en vinst.

Spelet lämpar sig bäst för elever i gymnasiet.

I lärarhandledning till skolmaterialet Glasskiosken finns kopplingar till styrdokument och förslag på lektionsupplägg och diskussionsfrågor. 

Dela: