<p><span>"Jag har använt den med en elev som är mycket svårmotiverad i matematik. Både hon och jag tyckte jättemycket om upplägget i Glasskiosken och har letat efter fler liknande material utan framgång."</span></p>

"Eleverna fick under 2-3 lektioner spela Glasskiosken två och två. Jag gick runt och hjälpte till för att komma igång och/eller om de hade frågor. Efter vi spelat gick vi igenom prissättning och efterfrågan samt moms Samt sammanfattat vad de lärde sig från spelet."

"Jag har använt den med en elev som är mycket svårmotiverad i matematik. Både hon och jag tyckte jättemycket om upplägget i Glasskiosken och har letat efter fler liknande material utan framgång."

"På vår skola har mattelärare och samhällskunskapslärare använt Glasskiosken som ett komplement till de lektioner som jag som studie-och yrkesvägledare har om entreprenörskap."