Get to know a profession - student page

  • Digitalt material
  • Tema: Samverkan skola och näringsliv
  • Årskurs: Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Här beställer du elevmaterial till Get to know a profession - teacher's manual, dela materialet med alla elever som ska medverka i projektet. 

I den här uppgiften får eleverna undersöka ett yrkesområde inom sin framtida bransch. De blir tilldelade en yrkesroll att fördjupa sig i, och får sedan avsluta uppgiften med att göra en kort redovisning för klassen samt lämna in en skriftlig beskrivning av yrket.

Dela: