Framtidskartor på engelska, samling, yrkesprogram

  • Tryckt material
  • Årskurs: Årskurs 7-9, Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Här kan du beställa samlingen av framtidskartorna över yrkesprogram på engelska i tryckt format på tjockt A4-papper.

Nedan kan du även beställa den tryckta samlingen med högskoleförberedande program och samlingen över yrkesprogram på svenska och arabiska.

Du kan naturligtvis beställa flera samlingar, däremot inte enskilda framtidskartor (enskilda framtidskartor går dock bra att beställa i digital form).

Skolverket har fattat beslut om ändringar i åtta yrkesprogram i gymnasieskolan. De berörda Framtidskartorna kommer att ses över under hösten och information kommer att skickas ut när uppdateringen är gjord. Vi har gjort bedömningen att framtidskartorna som de ser ut idag ändå kan användas. Detta då vi genom framtidskartorna framhäver yrkes- och karriärvägar efter avslutade studier på respektive program, vilka i stort sett kommer att kvarstå efter eventuell förändring. För den som vill se vilka förändringar som är gjorda finns all information samlad HÄR.

Dela: