Framtidskartor på arabiska, samling, yrkesprogram

  • Tryckt material
  • Årskurs: Årskurs 7-9, Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Här kan du beställa samlingen av framtidskartorna över yrkesprogram på arabiska i tryckt format på tjockt A4-papper.

Nedan kan du även beställa den tryckta samlingen med högskoleförberedande program och samlingen över yrkesprogram på svenska och engelska.

Du kan naturligtvis beställa flera samlingar, däremot inte enskilda framtidskartor (enskilda framtidskartor går dock bra att beställa i digital form).

Dela: