Forma din framtid

  • Årskurs: Årskurs 7-9
  • Avsändare: Framtidsfrön

Alltid gratis och fraktfritt!

Vilka förmågor efterfrågar arbetsgivare? Hur skaffar man praktikplats eller sommarjobb? Framtidsfrön guidar eleverna i arbetsmarknaden och inspirerar dem att forma sin egen framtid i en digital lektion på ca 60 minuter.

Syftet med lektionen är att belysa elevens egna entreprenörskap. I den här lektionen arbetar vi mycket aktivt med att få eleverna att lära känna sina förmågor och koppla det till framtida yrkesval eller valet att starta eget företag.

Läromedlet bygger på statistik från bland annat SCB, Arbetsförmedlingen och Svenskt Näringsliv. Vi går igenom attityder och förmågor och presenterar vad arbetsgivare efterfrågar. Vi går igenom var jobben finns och motiverar elever att söka utbildningar som passar deras förmågor, intressen, erfarenheter och kunskaper.

Med hjälp av begreppen Insikt, Utsikt och Framsikt kommer detta pass motivera eleven till nuvarande och framtida utbildning samt att hitta en sysselsättning som intresserar.

Kontakta Framtidsfrön på info@framtidsfron.se om du vill boka in en digital elevlektion!

Dela: