<p>För Byggkompaniet i Nässjö är det viktigt att bygga upp en relation med eleverna redan från tidig ålder. Det handlar om att synas och kunna attrahera framtida arbetskraft, men även att ta sitt samhällsansvar.</

Anna Arlbrandt är VD för Byggkompaniet och sitter även med i Nässjös kompetensråd, som består av representanter från kommunen, näringslivsbolaget, skolan och näringslivet. Där är frågan om samverkan mellan skola och näringsliv ständigt aktuell, särskilt i form av studiebesök och föreläsningar. För att underlätta detta har man byggt upp ett register över företagare som är intresserade av att delta, där skolorna sedan kan leta upp den typ av företag man är intresserad av.

Man jobbar också för att öka förståelsen för varandras förutsättningar. Företagarna upplever ibland att skolan är ute lite för sent med sina förfrågningar, medan skolan kan ha svårt att få tiden att räcka till på grund av nationella prov och annat som är svårt att flytta på.

— Att få till ett studiebesök kan vara svårt både logistiskt och tidsmässigt, och då kan lösningen vara att jag som företagare kommer till skolan istället, säger Anna.

När Anna är ute och pratar på både gymnasier och grundskolor hamnar fokus ofta på grunderna om hur man beter sig på en arbetsplats. Att komma i tid, vara social, och vara nyfiken på att lära sig är saker hon diskuterar med eleverna.

— Vår uppgift är att lära ut, ingen behöver vara rädd för att de inte kan allting, säger Anna. Men det är viktigt att visa engagemang och intresse för det vi gör, oavsett vilken nivå man befinner sig på.

Anna menar att det är viktigt för företagare att komma ut och synas, och visa upp en nyanserad och breddad bild av arbetslivet. Många elever är inte medvetna om alla de yrken och företag som finns, och för att de ska kunna göra ett medvetet val i framtiden är det viktigt att de vet om sina valmöjligheter. Det räcker inte att det finns ett enormt utbud om eleverna själva inte känner till det.

Även ur ett lokalt perspektiv menar Anna att det är viktigt att samarbeta med skolan. Även om Nässjö är en liten ort så har man ett rikt näringsliv och det finns goda möjligheter för den som väljer att återvända efter några år på annan ort.

— Jag hoppas att den här trenden håller sig vid liv och att vi fortsätter gå mot ökad samverkan, säger Anna. Näringslivet känns väldigt peppat, det gäller bara att fortsätta få med skolan också!