<p>Företagaren Per Egeryd har under tre år genomfört Egerydsstipendiet. Stipendiet syftar till att ge tre stycken nystartade företag en fenomenal chans i uppstartfasen, genom finansiella medel och mentorskap under ett år. Vinnar

Egenföretagardrömmen blir allt större för dagens ungdomar. Dock kan steget dit kännas långt, främst på grund av en oro kopplad till brist på kapital och mentorskap. Företagaren Per Egeryd på Egeryds Fastighetsförvaltning, täpper igen den oron genom sitt partnerskap med Ung Företagsamhet, via Egerydsstipendiet. Per Egeryd drivs av att starta upp projekt och se utveckling. Han ser även värdet av att bygga en bra grund som en av de viktigaste aspekterna i företagandet.

-       De driftiga personerna som har drivit UF-företag får en bild av hur vi se på företagande och vi ger dem medel för att inte begå vanliga grundläggande misstag. Vi får även ett värdefullt utbyte av de unga entreprenörerna, vilket skapar en vinning för oss båda.

Den ömsesidiga vinningen grundas i att de unga entreprenörerna får en gedigen start med såväl kapital som ovärderligt mentorskap. Per Egeryd betonar företagets vinningar som energigivande och utvecklande. Bland annat genom att coachningen och samtalen med de unga entreprenörerna skapar en mer kompetent personalgrupp, som får öva upp sin professionella och coachande framtoning. Det skapar även en fin hedring till Per Egeryds far, vilket bidrar till att hans namn och verksamhet lever vidare och fyller upp ett stort samhällsansvar.

2016 års vinnare Petra Baastad säger så här:

-       Per har gjort det möjligt för mig att få fortsätta utveckla min dröm. Detta genom att han har gett mig ett startskott med såväl kapital, nätverk och självförtroendet att våga förverkliga min företagardröm.