<p>Ekonomiläraren Göte Brunasso, på Thoren Business School Örebro, arbetar starkt med den verklighetsförankrade utbildningen. Detta genom att entusiasmera och sätta stort fokus på entreprenörskapets roll i samh&au

-      Entreprenörskap och UF-företagande ger unga en förståelse om världen som du inte kan läsa dig till. En förståelse för att det krävs hårt slit för att lyckas, genom att exempelvis ringa de där 20 samtalen för att eventuellt få ett som ger positivt utslagoch att det ibland krävs motgångar för att gå starkare ur situationen, säger Göte Brunasso. 

För att tydligt rusta eleverna inför kommande yrkesliv har Göte Brunasso tillsammans med övriga lärare på skolan lagt stort fokus på entreprenörskap och företagande. Målet är att eleverna ska ta studenten med ett företagsamt tänk och en förståelse för vad det skapar för samhället. Detta genom ett treårstänk som genomsyrar hela studietiden på skolans alla program. Starten sker i årskurs ett där eleverna får lära sig grunderna genom att bland annat arbeta med att ta fram och pitcha affärsidéer. Detta görs i ett ämnesöverskridande projekt som avslutas med en stork reklamfilmsgala, där reklamfilmerna bygger på de affärsider som eleverna har kommit på. De arbetar även med verklighetsbundna case. I årskurs två går eleverna in djupare på entreprenörskap och de företagsekonomiska bitarna. Genom att belysa dess nytta för samhället via olika teorier och modeller. Dessutom arbetar de med ett större projekt, Draknästet, där eleverna främst via diskanalyser blir indelade i grupper. Eleverna får sedan under fyra veckor arbeta fram en affärsidé med tillhörande organisationsstruktur, ekonomiskplan och marknadsaktiviteter. Dessa delar presenteras sedan för en externjury från det svenska näringslivet. Resan avslutas i trean där eleverna får chans att driva UF-företag. Treårstänket har skapat en kultur på skolan där såväl lärare som elever påvisar en hög grad av entreprenöriellt tänkande och företagsamhet. Vilket ger dem slagkraftiga verktyg för att ta sig an livets framtida möjligheter och utmaningar.