Ett seminarium om fred, handel och fri rörlighet

  • Årskurs: Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Alltid gratis och fraktfritt!

Vad är grejen med EU:s inre marknad?

Kriget i vår närhet påminner oss om den inre marknadens betydelse, inte bara för handel och utbyte, utan även för fred och stabilitet i Europa. Handel som garant för fred var ursprunget till bildandet av den Europeiska gemenskapen som sedan fördjupades till EU:s inre marknad.

I spåren av pandemin har nya hinder uppstått för den fria rörligheten, då det inte gått att arbeta, resa eller handla som tidigare. Samtidigt har Brexit och ökade kostnader e-handel visat hur öppna marknader och fri rörlighet är positivt för både samhälle och individ. Vilken betydelse har den fria rörligheten för unga specifikt och för Sveriges ekonomi och arbetsmarknad i stort?

Dela: