Ericofonen

  • Externt material
  • Årskurs: Gymnasium
  • Avsändare: Företagskällan
Gå till material

Ericofonen, eller Kobratelefonen som den populärt kallas, såg officiellt dagens ljus 1956. Historien om den här designklassikern går dock tillbaka mycket längre.

Centralt innehåll:

  • Grundläggande design – och kulturhistoria. Begrepp, stilar och material. (Design 1)
  • Design och designers roll i samhället – historiskt, samhälleligt, tekniskt, ekonomiskt, ekologiskt och kulturellt. Målgruppens olika behov och förutsättningar. (Design 2)
  • Entreprenörskap och entreprenörskapets villkor med utgångspunkt i innovativa och kreativa processer. (Teknik 1)
  • Grundläggande fakta om designprocesser och konstruktioner samt vedertagen terminologi.
  • Råvarutillgångar, material och produkter ur ett historiskt perspektiv samt deras utvecklingspotential. (Produktutveckling 1)
Dela: