<p>Vägen till egenföretagande kan många gånger kännas lång och svår, i synnerhet för individer som inte fullt ut behärskar det svenska språket och som heller inte har fullförståelse fö

E-resurs är ett projekt som syftar till att hjälpa människor till egen sysselsättning och försörjning, projektet bygger på tre inriktningar, där en del riktar in sig mot elever på vuxenutbildningen på Campus Risbergska i Örebro. En stor del av arbetet grundas på att de under tre halvdagar i veckan träffa elever på Campus Risbergska som är intresserade av att starta företag, totalt har de träffat runt 300 elever sedan starten i höstas. Dessutom genomför de cirka fyra starta eget informationsträffar per termin, på arabiska och svenska. Utöver detta kommer de även träffa eleverna på C och D nivå i SFI, för att få chans att möta de som är intresserade men även för att väcka intresset hos de som inte har tänkt tanken tidigare. Det finns även chans till vägledning för de som vill diskutera sina affärsidéer ytterligare.

-       När jag flyttade hit och studerade på SFI träffade jag många som ville starta företag men som inte visste hur de skulle gå tillväga eller vart de kunde vända sig för att starta eget företag. Genom att jag nu arbeta med projektet E-resurs kan jag hjälpa nykomna, många har tidigare varit egenföretagare, men upplever att de inte vet hur de startar och driver företag i Sverige, säger Rateb Serri.

Projektet skapar därmed en möjlighet för flertalet personer att få chans att förverkliga sina idéer och gå till egenförsörjning.

-       Vi har ett skrikande behov av personal och kompetens i Sverige. Vi har inte råd med att det sitter en företagare hemma som inte vet om att de kan starta företag. Med E-resurs kan vi med information och samtal bidra till att fler startar eget företag eller får chansen att bygga upp ett värdefullt nätverk för framtiden, säger Mia Carlén.

Kärnan med projektet blir därmed en fantastisk plattform för nyanlända att bekanta sig och öka förståelsen för hur de ska gå tillväga när de startar eget företag i Sverige. Utfallet blir ett mer företagsamt Sverige där egenföretagandet blir ett allt naturligare yrkesval.