Entreprenörskap i kristider – en lektion i entreprenörskap och svenska

  • Digitalt material
  • Tema: Samverkan skola och näringsliv
  • Årskurs: Årskurs 7-9, Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Många företag har drabbats mycket hårt av coronakrisen och flera av dem har inte kunnat fortsätta att bedriva sina verksamheter. Andra har haft möjligheten att ställa om och hitta nya vägar för att nå sina kunder. Det är tack vare företagen som vi – en pandemi till trots – har haft matvaror på hyllorna i affärerna och tillgång till i princip samma utbud av varor och tjänster som tidigare.  

Syfte
Den röda tråden i entreprenörskapet är att våga satsa när det är svårt, att testa och kanske klara det - och kanske inte. Även om eleverna inte blir entreprenörer i framtiden så kommer de ha nytta av att träna entreprenöriella egenskaper som kreativitet och innovationstänkande, oavsett vad de väljer att arbeta med i framtiden.  

Planering
Lektionen beräknas ta en timme att genomföra. Eleverna får välja på ett av 19 olika företag och deras berättelser om hur de klarat sig under krisen. De får sedan svara på några frågor om företaget och reflektera över entreprenörskap i kristider. Om de hinner får de gärna diskutera sina svar tillsammans, antingen i helklass eller i mindre grupper.  

Dela: