<p>Eleverna på Karl Johans skola har under skoltid möjlighet att arbeta med att hitta en egen praoplats, detta bidrar till aktiva elever som har fått rätt förutsättningar att skapa en lyckad prao.</p>

Karl Johans skola i Örebro arbetar aktivt med att eleverna ska få en så bra praoperiod som möjligt. Under ledning av skolans Studie- och yrkesvägledare Mats Karlsson, har de arbetat fram ett koncept där eleverna under lektionstid får leta efter praoplats. Konceptet skapar bland annat en förståelse för var eleverna kan ha sin prao och gruppövningar där eleverna tillsammans får diskutera var deras klasskamrater skulle kunna ha sin prao. Vidare tittar de även på hur deras olika nätverk ser ut och på vilket sätt dessa kan nyttjas. Avslutningsvis får eleverna även hjälp med manusskrivning vid första kontakten med en potentiell praoplats. Dessutom arbetar eleverna med arbetsmarknadskunskap inför praon, vilket möjliggör för eleverna att öka sin kunskap om arbetsmarknaden.

-       Det här arbetssättet har gett skolan mycket mer aktiva elever, som tydligt arbetar efter skolans entreprenöriella lärande genom att få tid och hjälpmedel för att välja och ta kontakt med egna praoplatser, säger Mats Karlsson.

Utfallet av detta arbetssätt skapar därmed förberedda elever som är redo för sin prao. Det ger dem även möjlighet att sätta upp rimliga förväntningar för praon, vilket skapar bättre förutsättningar för eleverna att trivas på sin praoplats. Utfallet av detta leder till att eleverna har mycket goda chanser att ta åt sig av den verkliga kunskapen som de inte kan läsa sig till i skolan.