Entreprenörer till mänsklighetens största nytta - lärarhandledning

  • Externt material
  • Årskurs: Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv
Gå till material

Materialet handlar om entreprenörskap med exempel av Alfred Nobel och Nobelpristagare. Syftet är att eleverna arbetar med förståelsen för hur individer förverkligar sina idéer. Genom att studera entreprenörer och samtidigt träna sina analys-och kommunikationsförmågor kan elevernas entreprenöriella förhållningssätt främjas.

Materialet innehåller även ett helhetsperspektiv för hur entreprenöriella individer i historien genom sina handlingar och idéer har skapat förändringar både för samtida och framtida generationer och samhällen. Målet är att främja ungas tro på sig själva, öka viljan och förståelsen för att förverkliga sina idéer.

Genom att studera hur Alfred Nobel och entreprenörer som har tilldelats Nobelpriset, har använt sig utav resurser som finns i vår omgivning för att skapa någonting som vi alla kan ha nytta av, kan elever få upp ögonen för att hitta morgondagens framgångsfaktorer och förverkliga sina idéer.  

Materialet är framtaget i ett samarbete mellan Nobelmuseet och Ung Företagsamhet och består av en lärarhandledning och ett elevhäfte.

Dela: