Thérése  Sandblom är lärare på Ekonomiprogrammet (EK) med inriktning på ekonomiska ämnen och undervisar i ettan till trean. Det finns även en juridikinriktning.

”Glasskiosken”, ”Jag en entreprenör” och ”Lär känna ett yrke” är material som hon och flera av hennes kollegor använder sig av.

Glasskiosken har Thérése Sandblom arbetat med under många år och saknade det under en tid då det inte gavs ut. Syftet med Glasskiosken, som är ett spel, är att på ett kreativt sätt ge eleven en inblick i företagares villkor och lära sig grundläggande kunskaper om hur företagande fungerar.

- Det var jättebra att det återkommit i en uppdaterad version. Företagsekonomi är verklighetsanknutet och då behövs material som är uppdaterat.

Hon använder Glasskiosken i årskurs ett när eleverna läst företagsekonomi i ett halvt år.

- Det går hem, de tycker att det är kul att det är ett spel, säger Thérése Sandblom.

Efter att spelet är klart, delas eleverna in i grupper och resonerar kring de beslut de tagit. Var de bra? Hur kunde de tänkt annorlunda? Hur tänker de på prissättning? Och så vidare.

Jag en entreprenör är ytterligare material som Thérése Sandblom tycker hon har nytta av.

Materialet behandlar bland annat:

  • Hur du går tillväga för att starta ett företag
  • Tips och råd kring företagande
  • Personliga och inspirerande historier om människor som startat företag

Hon använder skriften som fördjupningsmaterial och plockar då delar, som är användbara. Där finns inspiration att hämta, till exempel när eleverna ska göra porträtt av en lokal entreprenör.

- Våra utvärderingar visar att de är nöjda med att Jag en entreprenör finns med i undervisningen.

Materialet Lär känna ett yrke är framtaget av Svenskt Näringsliv. Det finns nästan 9 000 yrken att välja mellan idag (enligt SCBs standard för svensk yrkes­klassificering) och många elever känner bara till en bråkdel av dessa. Det påverkar både deras gymnasieval och insikten om vilka olika möjligheter de har inom ett yrke när valet av utbildning väl är gjort.

Det finns i en engelsk version - Get to know a profession - som enligt lärarna på skolan passar bra i engelskan.

- Det är användbart inför tvåan då eleverna ska välja inriktning ekonomi eller juridik.