En lektion om effekterna av coronakrisen i ett handelshistoriskt perspektiv

  • Digitalt material
  • Tema: Det samhällsekonomiska kretsloppet
  • Årskurs: Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Att utbyta varor är samma sak som att handla med varandra. Våra största städer och civilisationer har vuxit fram på platser där handel har bedrivits. Handeln har också lagt grunden till skriftspråk, kartor och relationer mellan länder. Länder som har en handelsrelation är beroende av varandra och är därför inte lika benägna att hamna i konflikt.

Introduktion Eleverna får arbeta med instuderingsfrågor till skolmaterialet Handeln formar kartan samt två nyhetsinslag från Aktuellt den 22 april 2020, där det ges både ett lokalt och ett globalt perspektiv på hur handeln påverkas av coronapandemin och vad det i sin tur har för följdverkningar. Länken till inslagen beställer du här.

Material Eleverna får arbeta med instuderingsfrågor till skolmaterialet Handeln formar kartan 

Syfte Syftet med lektionen är att visa eleverna hur vi historiskt genom handelsrelationer har länkats samman med andra länder, och vad som händer när handeln stannar upp. Även om varje kris är unik är det viktigt att se tillbaka på historien, dels för att den ger oss verktyg att förstå och lösa krisen, dels för att ge hopp i insikten om att alla kriser har ett slut.

Planering Lektionen beräkas ta en timme att genomföra. 

Dela: