En lektion om coronapandemins effekter på samhällsekonomin

  • Digitalt material
  • Tema: Det samhällsekonomiska kretsloppet
  • Årskurs: Årskurs 7-9, Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Coronaviruset spreds över världen snabbare än något annat virus tidigare gjort och för att undvika överfulla sjukhus skärmades städer av eller isolerades. I Sverige förändrade hushållen och företagen radikalt sina ekonomiska beteenden vilket orsakade en samhällsekonomisk kris. 

Introduktion I detta lektionsupplägg kommer eleverna genom diskussions- och skrivuppgifter sätta sig in i och reflektera över de ekonomiska effekterna av coronapandemin. Eleverna kommer att arbeta med skolmaterialet Samhällsekonomi - Det handlar om dig och filmen Klas förklarar coronakrisen

Syfte Syftet med lektionen är att eleverna ska förstå de ekonomiska effekterna som uppkommit till följd av pandemin samt hur de påverkar Sverige och världen i stort.                                                                                                                                                                                

Bra med material kopplat till aktuella händelser, ex filmen med Klas E om coronaoandemins effekter och lektionsmaterialet. Det behövs mer sådant!
Gymnasielärare i samhällskunskap                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

Dela: