En lektion om coronapandemins effekter på samhällsekonomin

  • Digitalt material
  • Tema: Det samhällsekonomiska kretsloppet
  • Årskurs: Årskurs 7-9, Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Coronaviruset har spridits över världen snabbare än något annat virus tidigare gjort, och för att undvika överfulla sjukhus har städer över hela världen skärmats av eller isolerats. I Sverige har hushållen och företagen radikalt förändrat sina ekonomiska beteenden vilket har orsakat en samhällsekonomisk kris. 

Introduktion I detta lektionsupplägg kommer eleverna genom diskussions- och skrivuppgifter sätta sig in i och reflektera över de ekonomiska effekterna av coronapandemin. Eleverna kommer att arbeta med skolmaterialet Samhällsekonomi - Det handlar om dig och filmen Klas förklarar coronakrisen

Syfte Syftet med lektionen är att eleverna ska förstå de ekonomiska effekterna som uppkommit till följd av pandemin samt hur de påverkar Sverige och världen i stort.                                                                                                                                                                                

Bra med material kopplat till aktuella händelser, ex filmen med Klas E om coronaoandemins effekter och lektionsmaterialet. Det behövs mer sådant!
Gymnasielärare i samhällskunskap                                                                                                                                                                                                      

Dela: